Momentálně bez E-shopu,
ale stále s cílem pomáhat

Litujeme, že náš e-shop zatím není k dispozici. Avšak stále existuje možnost podpořit Ukrajinu prostřednictvím našich sbírek.
I přes nedostupnost e-shopu můžete svou štědrostí a podporou pomoci těm, kdo to potřebují.

Děkujeme vám za pochopení a ochotu přispět k naší misi podpory Ukrajiny.